Lednice
Naposledy aktualizováno: 25.3.2013

Akce pořádané (nejen) pro děti :          

Světový den knihy, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Březen měsíc internetu

. 

Fotografie, prezentace a popis akcí je možné sledovat též na:


Světový den knihy : 23. duben 

Světový den knihy    

 

2009: Světový den knihy: (alespoň) jednu knihu, prosím.

.

Příspěvek v blogu: PR text k propagaci biblioterapie, resp. biblioterapeutického koutku v naší knihovně podporujícího čtenářství.

.

2008: Jaro očima našich dětí

. 

Jarní pásmo veršů, říkadel, hříček, písní, pohádek...

K tomuto dni byla ve vstupní hale knihovny uspořádána výstava kreseb s jarními motivy od žáků 1. stupně ZŠ (od 1. do 4. třídy). Na jednotlivé náměty pěkných obrázků (příroda, zvířátka, květiny, velikonoce...) bylo sestaveno pásmo dětských veršů od různých básníků. Potom děti dostávaly hádanky, doplňovačky, na jednotlivá slova samy vymýšlely rýmy. Za svou aktivitu a šikovnost byly "odměněny" poslechem pohádek z CD. Prvňáčkům se líbilo "Povídání o pejskovi a kočičce", zatímco větší děti zaujal "Maxipes Fík".

 


Týden knihoven : říjen

Týden knihoven

Ročníky: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 

 .

Obsah:

  • Registrace nových čtenářů bez poplatku
  • "Amnestie" pro nepořádné čtenáře: vrácení dlouhodobě půjčených knih bez pokuty
  • Přednášky, soutěže, výstavy...

 

2009: Kniha mého srdce & Příroda kolem nás 

2008: Knihovny - rodinné stříbro aneb "Nádhera a lesk starého Egypta"

.

Tutanchamon

Starý Egypt je spojován nejen s kulturou posmrtného života, která našla   svůj odraz ve stavbě monumentálních pyramid, ale i s počátky světového písemnictví. "Rodinné stříbro Egypta" ve své době schraňovala jedna z nejvýznamnějších starověkých knihoven - Alexandrijská knihovna, která se bohužel do dnešních dob ve své původní podobě nedochovala, avšak její duch po staletí přetrval, a tak mohla být v roce 2002 otevřena její novodobá podoba. Letos budeme navazovat na staroegyptskou písemnou tradici, která je spojována i se zmiňovaným kultem mrtvých (např. Knihy mrtvých jakožto průvodce zemřelého na onom světě). Jak taková hrobka zemřelého vypadala? Její krásu a nákladnost si můžeme v Brně od října sami prohlédnout jako hosté repliky Tutanchamonovy hrobky...

 

Soubory ke stažení:

 

2007: Knihovnická bašta aneb "Bašta vědomostí o našem kraji"

 

Minaret

Tato říjnová knihovnická bašta se nesla v duchu "bašty vědomostí", při které jsme poznávali krásy našeho kraje. Vydali jsme se po stopách lednicko – valtického areálu a také jsme objevovali krásu interiéru zámeckých a klášterních knihoven, které se nachází jak v Čechách, tak i na Moravě. Na týdenním menu si bylo možné objednat mimo klasické akce Týdne knihoven  např. velmi zajímavou přednášku paní kastelánky lednického zámku nebo vědomostní soutěž o atraktivní ceny  ti nejúspěšnější soutěžící byli odměněni vyjížďkou výletní lodí po zámeckém parku směrem k Minaretu .

 

Soubory ke stažení:

 

2006: Cesty do knihovny : "Podzim, cesta do knihovny..."

 

Říjen je krásný podzimní měsíc, ve kterém se roční doba začíná pomalinku oblékat zimní kabát. Bývá to období barevné, plné spadaného listí a melancholie. A proto i naše říjnová cesta do knihovny může být melancholická – provoněná listím a očekáváním příjemného zážitku z četby a z knižní nabídky knihovny. V tomto Týdnu knihoven jsme si spolu zavzpomínali na dávnou dobu národního obrození a zkusili jsme porovnat její přístupy ke knize se současností, která je silně ovlivněná technickým pokrokem, který se projevuje i v knihovnách, a to v podobě počítačových možností a internetu. Říjnová otázka tedy zní: "Nahradí tato technika v budoucnu kouzlo knih?" ...

 

Soubory ke stažení:

.

2005: Velcí a malí Čechové : "Největší Čech"

.

Karel IV.

Kdo si myslíte, že je u nás "největším Čechem"? Tuto otázku si položili pořadatelé televizní ankety, v níž mohli diváci volit největší osobnost naší současnosti nebo historie. V soutěži zvítězil český král Karel IV. Dali byste mu také svůj hlas nebo byste vybrali někoho jiného, třeba svého oblíbeného spisovatele? My jsme se v Týdnu knihoven podívali i na ostatní osobnosti, které se dostali do první desítky zvolených osob. Poslední dvě příčky obdrželi právě spisovatelé – Karel Čapek a Božena Němcová. Co mohlo ovlivnit tuto volbu? V čem tkví význam těchto dvou autorů? ...

.

Soubory ke stažení:


Den pro dětskou knihu : listopad/prosinec

.

2008: Kouzelný svět pohádek: "Vymaluj si pohádku"

 .

Akce proběhla ve znamení „pohádkového dne“ pro naše nejmenší. Děti z mateřské školky si vybarvovali omalovánky s obrázky populárních postaviček z knížek. Pak jsme si o nich společně povídali, které z nich znají a co všechno o nich vědí. Děti se mohli také podívat na vystavené pohádkové novinky.


Březen měsíc knihy a internetu : březen

Březen měsíc internetu

Ročníky: 2008, 2007

 .

2008: Poprvé, podruhé a... v knihovně

 

Protože březen je i měsícem knihy, přišly se do knihovny podívat naši nejmenší (mateřská školka), aby se seznámily s tím, jak to v knihovně chodí, jak se řadí a označují knihy,  co znamenají jednotlivá  písmenka a nálepky na knihách, kde najdou v regálech říkadla a pohádky... Předškolní děti byly seznámeny s poutavými příběhy s dětskými hrdiny z  edice "První čtení". Některé knihy si učitelky MŠ vypůjčily, aby mohly dále i ve školce číst dětem tyto příběhy na pokračování.

.

2007: Nahlédnutí do dějin knihy a vývoje písma

.

Žáci 2. stupně ZŠ se dozvěděli o vývoji knihy a písma od pravěkých jeskynních maleb, vrypů a uzlíků přes starověké papyrusové svitky a hliněné destičky, středověkou rukopisnou knihu, o vývoji psacích potřeb a psacího materiálu (čím a na co se psalo), opisování knih ve středověkých skriptoriích, vzácných a drahých  knižních vazbách, překrásných iluminacích a dalších zajímavostech  až po vynález knihtisku, papíru a současnou podobu a výrobu knihy. 

.

.Soubory ke stažení:

 

Zpátky na úvodní stránku