Lednice
Naposledy aktualizováno: 25.3.2013

Vítejte na stránkách

Místní knihovny Lednice!

..

"?etba dobré knihy je ustavi?ný dialog, p?i kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá"

.

. knihovna

 

..

logo

 

.

.

.

.A ?ím vším vás může oslovit v každé dob? naše knihovna a její stránky?

 

O tomto webu:

  • O knihovn?: aktuality, katalog & souborné katalogy, historie, fond, spolupráce, fotogalerie ...
  • Služby: výpůj?ní, referen?ní & meziknihovní, vým?nný fond & lázn?, internet, kulturní & vzd?lávací akce
  • Akce: Sv?tový den knihy, Týden knihoven, B?ezen m?síc internetu (jednotlivé ro?níky)...
  • Odkazy: knihovny, online ?asopisy, knihkupectví, encyklopedie, blogy, databáze, vyhledáva?e...
  • Vzkazy: vaše nápady, rady, tipy, p?ání & stížnosti ... & naše oznámení pro vás
  • Galerie: další fotografie, plakáty akcí, propagace ...
  • Kontakty: kontaktní spojení na knihovnu, pobo?ku Nejdek & regionální informace

BiblioHelp & ?TE(SY)R?D


Knihovna AKTU?LN?:

 

Letos na podzim uplyne rovných 200 let od narození významného ?eského básníka Karla Hynka Máchy. Už te? si však můžete prov??it, co o n?m víte!

Správné odpov?di a vyhodnocení najdete pod ?lánkem na blogu: Ve stopách Karla Hynka Máchy

BLOG Místní knihovny Lednice: chce informovat o nejrůzn?jších aktivitách a akcích, které v průb?hu roku knihovna po?ádá, a p?inášet tak každému ?tená?i ?erstvé informace ze sv?ta knih a knihovnictví .

.

Nejnov?jší ?lánky:

.

Ve stopách Karla Hynka Máchy

Hrátky s medvídkem Pú

??Všechno, co jste kdy cht?li najít v knihovn?, ale báli jste se zeptat?? (?tená?ská anketa)

...

.

Dále můžete sledovat profily knihovny na raj?e.net (fotografie) a slideshare.net (prezentace a dokumenty).

.